Μάθημα 30-01-2016

From pdp
Jump to: navigation, search

Περιεχόμενα Μαθήματος

Στο δεύτερο μάθημα καλύψαμε την εξής ύλη:

  • Ανακεφαλαίωση Δομής Επανάληψης for
  • Δομή Επανάληψης while
  • Αριθμοί Fibonacci
  • Πρώτοι Αριθμοί
  • Πρόβλημα Μέγιστου Αθροίσματος Υποακολουθίας

Κώδικες Παραδειγμάτων

File:Lesson2.zip

Χρήσιμα Links

  • Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόβλημα που λύσαμε την 3η ώρα εδώ. Παρατηρήστε ότι η λύση που περιγράφεται στη Wikipedia είναι πιο αποδοτική από τις λύσεις που δείξαμε στο μάθημα γι' αυτό και είναι πιο περίπλοκη.