Μάθημα 14-01-2017

From pdp
Jump to: navigation, search

Περιεχόμενα Μαθήματος

Κάλυφθηκαν θέματα όπως Είσοδος/Έξοδος, μεταβλητές και αριθμητικές πράξεις, έλεγχος συνθήκης (if, else if κτλ. ) καθώς και δομές επανάληψης (for,while). Οι κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι ίδιοι με του αντίστοιχου περσινού μαθήματος και έχουν συμπεριληφθεί ως συνημμένο.

Επίσης θίχτηκαν θέματα για πρώτους αριθμούς καθώς και για primality testing (έλεγχος όλων των διαιρετών, έλεγχος των μισών, μέχρι την ρίζα ). Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε το primality test που κατασκευάστηκε προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που να υπολογίζει όλους τους πρώτους μέσα σε ένα εύρος (στο συννημένο). Ορισμένα μαθηματικά θεωρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τους πρώτους αριθμούς μπορούν να βρεθούν στο σχετικό άρθρο που παρατίθεται πιο κάτω.

Τέλος, καλύφθηκαν κάποια θέματα σχετικά με την αποδοτικότητα των αλγορίθμων, μιλήσαμε για υπολογιστική πολυπλοκότητα, τον ασυμπτωτικό συμβολισμό Ο, καθώς και την χρήση της πολυπλοκότητας ως μέτρο σύγκρισης για την αποδοτικότητα των αλγορίθμων(πως μετράμε περίπου πόσο γρήγορος είναι ένας αλγόριθμος συγκεκριμένης πολυπλοκότητας). Ότι καλύφθηκε πάνω σε αυτά τα θέματα, καθώς επίσης και πολλά περισσότερα, μπορούν να βρεθούν στα σχετικά άρθρα παρακάτω.

Κώδικες Παραδειγμάτων

File:Pdp mathima121215 1.zip

File:Prime.zip

Χρήσιμα Links

Πηγές:

1) Πρώτοι αριθμοί [1]

2) Εισαγωγή στην πολυπλοκότητα αλγορίθμων [2]