Μάθημα 12-12-2015

From pdp
Jump to: navigation, search

Περιεχόμενα Μαθήματος

Το πρώτο μάθημα έχει τίτλο «Εισαγωγή στο Προγραμματισμό με την C++» και περιλαμβανει:

• Απλές ακολουθίες εντολών

• Μεταβλητές, σταθερές

• Δομή IF,

• Δομή FOR

• Είσοδος- έξοδος

• Λογικές πράξεις,

• Αριθμητικοί, Λογικοί ,συγκριτικοί τελεστές

Κώδικες παραδειγμάτων

Media:Pdp_mathima121215.zip

Χρήσιμα links

Ο διαγωνισμός στο hellenico με προβλήματα εξάσκηση (Θα πρέπει πρώτα να έχετε κάνει login στο HelleniCO)

Ένα ωραίο tutorial για C++ (στα αγγλικά)

• Το περιβάλλον που γράφοταν ο κώδικας: https://www.sourcelair.com/

Προτάσεις για Βιβλία και άλλο υλικό

"Αλγόριθμοι" του Παπαδημητρίου και το "Αλγόριθμοι σε C" του Sedgewick