Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών
Ημερομηνία 25/11/06 13:40
Θέμα Δράσεις - Έργα


Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ» (ΚτΠ ΑΕ) ανακοινώνει ότι μεταθέτει την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού της
υπ. αριθ. 18742/03-10-2006 διακήρυξης, για το έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία:
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της
Χώρας-Κεντρικός Τομέας» από τις 29/11/2006 ώρα 10.00, στις 18/12/2006 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10.00, και θα παρέχει συμπληρωματικές διευκρινήσεις επί όρων
της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της
υπ. αριθ. 18742/03-10-2006 διακήρυξης.Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το άρθρο αυτό προέρχεται από ΕΠΥ
http://www.epy.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
http://www.epy.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=92