ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Δ.Ο.Π. 2004 θα ακολουθήσει το καθιερωμένο πρόγραμμα των Ολυμπιάδων Πληροφορικής για μια εβδομάδα, που θα ξεκινήσει στις 12 Σεπτεμβρίου 2004.

Το λεπτομερές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την 1η Ιουνίου.

11 Σεπτεμβρίου: Άφιξη των Διαγωνιζομένων, Αρχηγών και Καλεσμένων
12 Σεπτεμβρίου: Εναρκτήρια Τελετή/ Επιλογή προβλήματος
13 Σεπτεμβρίου: Πρώτος Διαγωνισμός
14 Σεπτεμβρίου: Δραστηριότητες/ Επιλογή Προβλήματος
15 Σεπτεμβρίου: Δεύτερος Διαγωνισμός
16 Σεπτεμβρίου: Ημερήσια Εκδρομή
17 Σεπτεμβρίου: Τελετή Λήξης/ Δείπνο
18 Σεπτεμβρίου: Αναχώρηση Διαγωνιζομένων, Αρχηγών και Καλεσμένων.