Ποιος Είναι Ποιος


ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  
Οργανωτές

Η Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ), με υποστήριξη από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει αναλάβει την διοργάνωση της 16ης Διεθνούς Ολυμπιάδας Πληροφορικής το 2004 στην Αθήνα.


Η Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής είναι μία επιστημονική ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1977 και εκπροσωπεί τους Έλληνες επιστήμονες και επαγγελματίες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η ΕΠΥ από το 1998 άρχισε να προετοιμάζει τη διεθνή κοινότητα της Πληροφορικής, προκειμένου να διεκδικήσει την διοργάνωση της ΔΟΠ 2004. Η τελική διεκδίκηση έγινε από τη χώρα μας το 1999, οπότε υπεβλήθη ολοκληρωμένος φάκελος επισυνάπτοντας και τη επιστολή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Ελλάδα ανέλαβε εν τέλει τη διοργάνωση της ΔΟΠ 2004 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ΕΠΥ διαθέτει την οργανωτική ικανότητα, αλλά και την επιστημονική αρτιότητα, στοιχεία που απαιτούνται για την εξασφάλιση της επιτυχούς διοργάνωσης της ΔΟΠ.


Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιδρύθηκε το 1989 ως Τμήμα Πληροφορικής, ουσιαστικά όμως είχε αρχίσει να λειτουργεί από το 1986 μετά από απόφαση της Συγκλήτου ως «Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών και των Τηλεπικοινωνιών». Το 2000 μετονομάστηκε σε Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αντικατοπτρίζεται η Σύγκλιση των "Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών" που οφείλεται στην επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας και επομένως στην ενοποίηση των υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνιών. Έτσι, παράλληλα με τη Θεωρητική Πληροφορική και τα Συστήματα Υπολογιστών διδάσκονται κάτω από μία ενιαία αντιμετώπιση οι Τηλεπικοινωνίες, αλλά και οι σύγχρονες εφαρμογές και υπηρεσίες πληροφόρησης και επικοινωνιών.


Το Τμήμα Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα ΤΕΙ. Οι πρώτοι απόφοιτοι του τμήματος πήραν το πτυχίο τους στο τέλος του 1987. Η κύρια ειδίκευση των αποφοίτων σπουδαστών είναι η Ανάλυση ο Σχεδιασμός και η Υλοποίηση Λογισμικού, Εφαρμογών και Συστημάτων. Το Τμήμα Πληροφορικής μετέχει και σε προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας χρηματοδοτούμενα από την Ελληνική Κυβέρνηση, σε Ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων (ERASMUS, TEMPUS), σε προγράμματα που στοχεύουν στην συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης, καθώς και σε προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης.