Εγκαταστάσεις


Το Υπουργείο της Παιδείας έδωσε το καινούριο Ολυμπιακό Χωριό Τύπου για τις ανάγκες της ΔΟΠ 2004. Θα το μετονομάσουμε σε Χωριό ΔΟΠ και θα το μετατρέψουμε σε ένα όμορφο σπίτι για 8 αξέχαστες μέρες του Σεπτεμβρίου.
Περισσότερες Φωτογραφίες