Κανόνες Διαγωνισμού IOI 2004

Διεργασίες | Διαδικασίες Διαγωνισμού | Βαθμολόγηση | Κώδικας Διαγωνισμού

Οι παρόντες κανόνες διεξαγωγής καλύπτουν τις διαδικασίες (διενέργειας) του διαγωνισμού και τις διαδικασίες αξιολόγησης. Οι ενδιάμεσες προσθήκες και οι αλλαγές που πιθανώς θα γίνουν σε αυτούς τους κανόνες θα διανεμηθούν σε ηλεκτρονικές εκδόσεις εφόσον είναι διαθέσιμες και η τελική έκδοση θα διανεμηθεί στην πρώτη συνεδρίαση του GA IOI 2004. Οι ξεχωριστές αλλαγές από τα προηγούμενα έτη, βρίσκονται σε διαδικασία για τη παροχή των στοιχείων τους στους διαγωνιζομένους, κατά τη διάρκεια των κύκλων διαγωνισμού. Είναι πιθανό να δοθούν μαζί με το μικρό αριθμό κειμένου (εντύπου) διευκρινήσεων, στις απαντήσεις επί των ερωτήσεων των διαγωνιζομένων. Οι ηγέτες αντιπροσωπειών έχουν την ευθύνη ότι όλα τα μέλη των αντιπροσωπειών, καταλαβαίνουν πλήρως αυτούς τους κανόνες και τους τηρούν. Καθένας είναι δυνατόν να μεταφράσει αυτούς τους κανόνες σε άλλες γλώσσες για να βοηθήσει, αλλά η παρούσα αγγλική εκδοχή είναι το επίσημο σύνολο κανόνων του Διαγωνισμού.

Διεργασίες

Όλες οι διεργασίες (ασκήσεις) της IOI 2004 είναι σχεδιασμένες να είναι αλγοριθμικής φύσης. Η αποδοτικότητα διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο σε μερικές διεργασίες, όποτε η αποδοτικότητα των αλγοριθμικών των υπολογισμών, είναι σημαντική. Έτσι λοιπόν θα βαθμολογηθούν είσοδοι (inputs) για οποίες, μερικές σωστές αλλά ανεπαρκείς (μη πλήρεις) προσεγγίσεις μπορούν επίσης να επιτύχουν κάποια "σημεία" βαθμολόγησης. Είναι σημαντικό, επομένως, για τους διαγωνιζομένους να προσπαθήσουν να επιτύχουν (τη λύση) μιας διεργασίας ακόμα κι αν ο διαγωνιζόμενος δεν ξέρει πώς να λύσει τις "σκληρότερες" πιθανές περιπτώσεις δοκιμής (tests).

Υπάρχουν δύο τύποι λύσεων των διεργασιών (ασκήσεων): (1) Λύσεις που περιλαμβάνουν ένα απλό αρχείο πηγαίου προγράμματος και (2) λύσεις που περιλαμβάνουν ένα σύνολο αρχείων εξόδου.

1. Λύσεις που αποτελούνται από ένα αρχείο πηγαίου προγράμματος:

Όταν ένα αρχείο πηγαίου προγράμματος απαιτείται ως λύση, ο πηγαίος κώδικας που παρέχεται από τον διαγωνιζόμενο πρέπει να περιλαμβάνεται σε ένα απλό πηγαίο αρχείο. Η δήλωση της διεργασίας (άσκησης) θα διευκρινίζει:

 • Τα format των δεδομένων εισόδου και εξόδου.,

 • Το διάστημα των μεταβλητών εισόδου (στο οποίο μπορεί να εφαρμοστεί)

 • Το πηγαίο εισόδου (είτε είναι ένα όνομα αρχείου είτε είναι αναδραστικές διεργασίες, είτε standard είσοδοι).

 • Το αντικείμενο εξόδου (είτε είναι ένα όνομα αρχείου είτε είναι αναδραστικές διεργασίες, είτε standard έξοδος).,

 • Τους περιορισμούς των πόρων για τους υπολογισμούς (π.χ., χρόνος CPU, περιορισμοί μνήμης). ,

 • Οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς στο πρόγραμμα, και

 • Τις ετικέτες σχολίων που απαιτούνται στον πηγαίο κώδικα έτσι ώστε το σύστημα βαθμολόγησης να μπορεί να προσδιορίσει τη διεργασία και τη γλώσσα προγραμματισμού.

 • Το παρουσιασμένο πηγαίο πρόγραμμα πρέπει να είναι μικρότερο από 1 ΜΒ και ο computer server αξιολόγησης πρέπει να είναι σε θέση να το μεταφράσει σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τα παρουσιασμένα προγράμματα που δεν ικανοποιούν αυτούς τους περιορισμούς θα απορριφθούν από το σύστημα υποβολής και ο διαγωνιζόμενος θα ειδοποιηθεί.

  2. Λύσεις που περιλαμβάνουν ένα σύνολο αρχείων εξόδου :

  Ο διαγωνισμός (μπορεί) να περιλάβει διεργασίες για τις οποίες τα δεδομένα εισόδου θα δίνονται στο διαγωνιζόμενο και ο διαγωνιζόμενος πρέπει να παραγάγει μόνο τα δεδομένα εξόδου ως λύση. Εάν ο διαγωνιζόμενος συντάσσει προγράμματα που βοηθούν τη διερεύνηση των αρχείων εξόδου (διερευνητικά), αυτά τα προγράμματα δεν πρέπει να παρουσιαστούν με τη λύση. Τα δεδομένα εισόδου θα παρασχεθούν σε αρχεία κειμένου ASCII. Για αυτές τις διεργασίες, η δήλωση της διεργασίας θα διευκρινίζει:

 • Τη δομή των αρχείων εισόδου και εξόδου και

 • Πληροφορίες για τη λήψη του πλήρους συνόλου επίσημων αρχείων εισόδου..

  Δεδομένα εισόδου και εξόδου:

  Σε όλες τις διεργασίες, τα δεδομένα εισόδου και εξόδου αποτελούνται από μια ή περισσότερες γραμμές, κάθε μια από τις οποίες τελειώνει με έναν χαρακτήρα τέλος γραμμής (EOL) Καμία μετατροπή του χαρακτήρα "τέλος γραμμής" δεν είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι τα δεδομένα εισόδου που παρέχονται σε κάθε περιβάλλον λειτουργικού συστήματος. θα έχουν τους κατάλληλους χαρακτήρες "τέλος γραμμής" για το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα και τα αρχεία εξόδου θα γίνουν αποδεκτά με κάθε "σύμβαση" EOL. Κάθε γραμμή περιέχει ένα ή περισσότερα χωρισμένα με διάστημα (SPACE) στοιχεία. Ένα στοιχείο είναι ένα string των εκτυπώσιμων (χωρίς SPACE) χαρακτήρες, (κώδικας ASCII από 33 μέχρι 126. Ένα στοιχείο μπορεί να αντιπροσωπεύσει έναν ακέραιο αριθμό ή ένα γενικό string. H έννοια του κάθε στοιχείου, θα δοθεί στην περιγραφή της διεργασίας.

  Το format για τα δεδομένα εισόδου και εξόδου θα διευκρινιστεί στην περιγραφή της διεργασίας. Τα αρχεία δεδομένων εξόδου πρέπει να είναι αυστηρά φορμαρισμένα σύμφωνα με τις προσανατολισμένες στη συγκεκριμένη διεργασία οδηγίες (task-specific).

  Διαδικασίες διαγωνισμού

  Σχέδιο διαγωνισμού

  Η IOI 2004 αρχίζει στο Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου (ημέρα άφιξης) και τελειώνει το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, (ημέρα αναχώρησης). Η πρώτη ημέρα διαγωνισμού είναι η Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη ημέρα διαγωνισμού είναι η Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα διαγωνισμού στους διαγωνιζομένους, θα δοθούν τρεις διεργασίες (ασκήσεις) για να ολοκληρωθούν σε πέντε ώρες από 09:00΄ έως 14:00΄.

  Θα υπάρξει επίσης ένας διαγωνισμός πρακτικής εξάσκησης δύο ωρών γύρω από το πρωί της Κυριακής 12 Σεπτεμβρίου από 16:00΄ έως 18:00΄. Ο σκοπός αυτού του κύκλου πρακτικής άσκησης, είναι να εξοικειωθούν όλοι οι συμμετέχοντες με το περιβάλλον και τις διαδικασίες. Οι διεργασίες της πρακτικής θα διανεμηθούν πριν από το IOI και οι διαγωνιζόμενοι ενθαρρύνονται για να φέρουν τις έτοιμες λύσεις με τις δισκέτες για την υποβολή τους (δοκιμή τους) κατά τη διάρκεια του κύκλου πρακτικής. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στον κύκλο διαγωνισμού πρακτικής

  Εγγυήσεις

  Προκειμένου να προστατευθεί η εμπιστευτικότητα των ασκήσεων, όλες οι επαφές και η επικοινωνία μεταξύ των διαγωνιζομένων και των ηγετών ομάδων είναι απαγορευμένες μεταξύ της έναρξης μιας συνεδρίασης του GA, στην οποία οι ασκήσεις για κάθε ημέρα του διαγωνισμού παρουσιάζονται (13:00΄) και του τέλος του κύκλου των πέντε ωρών της επόμενης ημέρα; (14:00΄). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν την άδεια για να επικοινωνήσουν με οποιαδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, με κανένα από αυτούς που συμμετείχαν στη συνεδρίαση του GA και αντίστοιχα οι συμμετέχοντες της συνεδρίασης του GA δεν έχουν την άδεια για να διαβιβάσουν τις σχετικές με τις ασκήσεις πληροφορίες σε οποιονδήποτε εκτός της συνεδρίασης. Οι διαγωνιζόμενοι και οι συμμετέχοντες συνεδρίασης του GA πρέπει να υπακούσουν σε οποιεσδήποτε οδηγίες που περιορίζουν την πρόσβασή τους σε συγκεκριμένα μέρη (του χώρου διεξαγωγής).

  Εάν ένας αγωνιζόμενος παραβιάσει την απαγόρευση, θα αποκλεισθεί. Εάν κάποιο άλλο άτομο που συνδέεται με μια εθνική αντιπροσωπεία παραβιάσει την απαγόρευση, τότε όλοι οι αγωνιζόμενοι αυτής της αντιπροσωπείας, θα αποκλεισθούν.

  Εξοπλισμός και περιβάλλον διαγωνισμού:

  Οι προδιαγραφές των υπολογιστών του διαγωνισμού δεν είναι ακόμα γνωστές, και θα δημοσιοποιηθούν μόλις είναι διαθέσιμοι. Εντούτοις σε όλες τις μηχανές του διαγωνισμού θα εγκατασταθεί διπλό σύστημα εκκίνησης για Windows XP Pro και Red Hat 9.0 Linux Οι εκδόσεις των C/ C++, freePascal, gdb* και rhide* θα εγκατασταθούν και στα δύο περιβάλλοντα. H free PASCAL IDE θα είναι διαθέσιμη τουλάχιστον στα Windows, και τον Emac, vim*, Joe*, και το Ddd* θα είναι διαθέσιμο σε Linux.

  Για τους ηγέτες ομάδων για να μεταφράσουν τις ασκήσεις, θα παρασχεθούν υπολογιστές με μια έκδοση Microsoft Word με κάποια πολυγλωσσική υποστήριξη. Επιπλέον, (θα παρασχεθούν) κάποιες πόρτες Ethernet και πρόσβαση 802.11b θα είναι διαθέσιμοι για τους ηγέτες που φέρνουν laptops.


  Παροχές του διαγωνισμού

  Στο δωμάτιο διαγωνισμού, θα παρασχεθούν λευκά χαρτιά και σύνεργα γραψίματος Τις ημέρες του διαγωνισμού οι αγωνιζόμενοι δεν μπορούν να φέρουν τίποτα μαζί τους στα δωμάτια διαγωνισμού κατά την είσοδό τους. Οποιαδήποτε προσπάθεια να παρουσιαστεί οποιοδήποτε στοιχείο εκτός από τον ιματισμό, το λογικό κόσμημα(;) και τα απλά ρολόγια στο δωμάτιο διαγωνισμού, μπορεί να εξεταστεί ως εξαπάτηση. Εντούτοις, ορισμένα στοιχεία μπορούν να υποβληθούν εκ των προτέρων για να δοθούν σε έναν αγωνιζόμενο κατά τη διάρκεια των κύκλων διαγωνισμού. Αυτά τα στοιχεία είναι:

 • Καλωδιούμενα πληκτρολόγια που είναι μη προγραμματίσιμα (δηλ., κανένα προγραμματίσιμο κουμπί ή "μακροεντολή"),

 • Καλωδιούμενα ποντίκια ή ισοδύναμα (trackballs, touchpads, κ.λπ.).

 • Λεξικά αγγλικής γλώσσας ,

 • Λεξικά μεταφράσεων · μεταξύ των αγγλικών και οποιασδήποτε γλώσσας,

 • Απλά ρολόγια, χρονόμετρα, ή ξυπνητήρια (χωρίς άλλες λειτουργίες), και

 • " Άλλα στοιχεία που ο αγωνιζόμενος δεν μπορεί απολύτως να κάνει χωρίς αυτά (π.χ., εργονομικά βοηθήματα, ενισχύσεις, ιατρικά στοιχεία, προσωπικά είδη ή άλλες μη-ηλεκτρονικές μασκότ).


 • Στο τέλος του πρακτικού γύρου του διαγωνισμού, ένας ηγέτης αντιπροσωπείας μπορεί να υποβάλει προς εξέταση οποιαδήποτε από αυτά τα στοιχεία εξ ονόματος ενός αγωνιζομένου για να διαπιστωθεί ότι στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνεται εξαπάτηση. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να βάλουν τα προσωπικά τους αντικείμενα πάνω στους υπολογιστές τους, κατά τη διάρκεια του πρακτικού γύρου του διαγωνισμού. Τα στοιχεία τους θα εμφανιστούν στην οθόνη και τα μη αποδεκτά αντικείμενά τους θα κρατηθούν και θα επιστραφούν αργότερα. Κατά τη διάρκεια του 1ου γύρου του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε από τα αντικείμενα που παραμένουν στον υπολογιστή τους. Όταν ο 1ος διαγωνιστικός γύρος τελειώνει στους διαγωνιζόμενους θα δοθούν οι τσάντες που πρέπει να ονομάσουν με την ταυτότητα τους και στις οποίες πρέπει να τοποθετήσουν όλα τα αντικείμενα που επιθυμούν να παρασχεθούν σε αυτούς τους κατά τη διάρκεια του 2ου γύρου. (Με την εξαίρεση ότι μπορούν προαιρετικά να αφήσουν το πληκτρολόγιο και το ποντίκι τους έξω από την τσάντα και συνδεμένα με τον υπολογιστή για τη χρήση τους κατά τη διάρκεια των αγώνων). Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν την τσάντα και το περιεχόμενό της στον ελέγχου των χώρων πριν την αφήνουν το χώρο του διαγωνισμού στο τέλος του γύρου 1. Οι τσάντες θα τοποθετηθούν στους υπολογιστές των αγωνιζομένων προτού να αρχίσουν το γύρο 2.

  Σημειώστε ότι τα αντικείμενα και για τους δύο κύκλους, θα συλλεχθούν μόνο στο τέλος του πρακτικού μέρους του διαγωνισμού. Οποιοδήποτε αντικείμενο που ένας αγωνιζόμενος επιθυμεί να έχει κατά τη διάρκεια καθενός κύκλου πρέπει να υποβληθεί στο τέλος του πρακτικού μέρους του διαγωνισμού, και οποιοδήποτε αντικείμενο που ένας αγωνιζόμενος επιθυμεί να έχει κατά τη διάρκεια του γύρου 2 πρέπει να τοποθετηθεί σε σάκο και να υποβληθεί εκ νέου για έλεγχο στο τέλος του γύρου 1.

  Όλα τα άλλα αντικείμενα είναι απαγορευμένα όπως και οι υποβολές τους (προς έγκριση) αυτών των στοιχείων θα απορριφθούν, συμπεριλαμβάνουν αλλά όχι αποκλειστικά περιορισμένα τα:

 • Οποιοδήποτε εξοπλισμό υπολογιστών (π.χ., calculators, organizers, PDAs, υπολογιστές ή "data bank" ρολόγια).

 • Οποιαδήποτε βιβλία, εγχειρίδια, γραπτά ή έντυπα υλικά περισσότερους από δύο τύπους λεξικών από αυτά που ρητά επιτράπηκαν παραπάνω.,

 • Οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης δεδομένων (π.χ., δισκέτες, CD-ROMs, "pen drivers", συμπαγείς flash/έξυπνες κάρτες, micro-drives).

 • Οποιεσδήποτε συσκευές επικοινωνίας (π.χ., κινητά τηλέφωνα, ραδιόφωνα οποιουδήποτε είδους) και ασύρματα πληκτρολόγια, ασύρματα ποντίκια, ή οποιεσδήποτε άλλες ασύρματες συσκευές εισόδου δεδομένων.


 • Η κατοχή οποιωνδήποτε απαγορευμένων αντικειμένων κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού θα εξεταστεί ως εξαπάτηση και θα είναι αιτία για την άμεση απαγόρευση συμμετοχής..

  Οποιαδήποτε ηλεκτρονικά ή έντυπα υλικά που παρέχονται από τους διοργανωτές διαγωνισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους διαγωνιζομένους κατά τη διάρκεια του κύκλου διαγωνισμού (π.χ., ένας οδηγός χρήσης για το σύστημα υποβολής, ή οποιαδήποτε ηλεκτρονικά εγχειρίδια τεκμηρίωσης ή αναφοράς που παρέχονται στο εγκατεστημένο περιβάλλον του διαγωνισμού ή στον παρεχόμενο κεντρικό server toy διαγωνισμού).

  Έναρξη του διαγωνισμού:

  Τις ημέρες του διαγωνισμού αμέσως μετά το τέλος των προγευμάτων στις 08:00΄, οι διαγωνιζόμενοι θα αναγνωριστούν στα δωμάτια διαγωνισμού. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να φορέσουν τα διακριτικά ταυτότητάς τους στον διαγωνισμό. Κάθε αγωνιζόμενος θα έχει ένα προκαθορισμένο δωμάτιο και έναν υπολογιστή μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Αυτές οι πληροφορίες θα "ταχυδρομηθούν" το πρωί του διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι στα καθίσματά τους στις 08:25΄ (5 λεπτά πριν από την έναρξη του διαγωνισμού). Κατά τη διαδρομή προς τους υπολογιστές τους, οι διαγωνιζόμενοι θα ελεγχθούν για να διαπιστωθεί ότι δεν φέρνουν τίποτα στα δωμάτια διαγωνισμού εκτός από τον ιματισμό, το λογικό κόσμημα και τα απλά ρολόγια. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να βρουν τον ορισμένο υπολογιστή τους, να καθίσουν, και να περιμένουν να αρχίσουν το διαγωνισμό χωρίς να διαταράξουν οτιδήποτε (από):

 • Υπολογιστές,

 • Πληκτρολόγια,

 • Τσάντες των στοιχείων που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του πρακτικού μέρους του διαγωνισμού (που θα τοποθετηθεί στα γραφεία των αγωνιζομένων),,

 • άλλα υλικά του διαγωνισμού.


 • Η αρχή του διαγωνισμού θα χαρακτηριστεί από ένα σήμα έναρξης, κατόπιν ο διαγωνιζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω υλικά στις διεργασίες του διαγωνισμού Οι Ερωτήσεις υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας του διαγωνισμού. Οι αγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν γραπτές ερωτήσεις σχετικά με οποιεσδήποτε ασάφειες ή στοιχεία που χρειάζονται για τη διευκρίνιση των διεργασιών του διαγωνισμού. br>

  Ερωτήσεις:

  Οι ερωτήσεις πρέπει να υποβληθούν στα παρεχόμενα έντυπα αιτήματος διευκρίνισης, που εκφράζονται είτε στη μητρική γλώσσα του αγωνιζομένου είτε στα αγγλικά. Αν είναι απαραίτητο, οι ηγέτες αντιπροσωπειών θα μεταφράσουν τις ερωτήσεις των αγωνιζομένων τους στα αγγλικά αφότου υποβληθούν και προτού να σταλούν στην επιστημονική Επιτροπή. <

  Η επιστημονική Επιτροπή θα αποκριθεί σε κάθε ερώτηση που υποβάλλεται από τους διαγωνιζομένους. Δεδομένου ότι αυτό απαιτεί κάποιο χρόνο, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συνεχίσουν περιμένοντας την απάντηση στις ερωτήσεις τους. Οι περισσότερες ερωτήσεις θα απαντηθούν με ένα από "ΝΑΙ", "ΟΧΙ", ή "ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ" οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διατυπώσουν τις ερωτήσεις τους έτσι ώστε μια ναι ή όχι απάντηση να είναι σημαντική. Οι διαγωνιζόμενοι δεν θα ανταλλάξουν (ερωτήσεις) ή θα εκτεθούν σε συζήτηση σχετικά με τις ερωτήσεις τους. Εντούτοις, σε περιπτώσεις όπου η επιστημονική Επιτροπή θεωρεί ότι ο διαγωνιζόμενος δεν καταλαβαίνει τη δήλωση της διεργασίας (που πρέπει να υλοποιήσει), αγγλικό κείμενο που βοήθά στη διευκρίνηση της διεργασίας μπορεί να προστεθεί στην απάντηση, και εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να μεταφραστεί από τον ηγέτη αντιπροσωπείας του αγωνιζομένου στη γλώσσα στην οποία η ερώτηση τέθηκε αρχικά.

  Server διαγωνισμού:

  Οι υπολογιστές του διαγωνισμού θα έχουν πρόσβαση μέσω δικτύου σε έναν Server διαγωνισμού. Ένας web server θα παρέχει την τεκμηρίωση, τα αναγκαία δεδομένα για τις διεργασίες, και υπηρεσίες όπως η εκτύπωση, τα αντίγραφα ασφαλείας, (αρχεία) εκτέλεσης δοκιμών και υποβολής λύσης.

  ΕΚΤΥΠΩΣΗ:Αφότου ζητά ένας αγωνιζόμενος να τυπωθεί ένα έγγραφο, το προσωπικό υποστήριξης θα παραδώσει το έντυπο στον διαγωνιζόμενο. Οι αγωνιζόμενοι δεν πρέπει να αφήσουν τον υπολογιστή τους για να βρουν τα έντυπα. Τα έντυπα θα παραδοθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αλλά οι μεγάλοι όγκοι μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην παράδοση.

  ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ TEST:Για τις διεργασίες που απαιτούν τα προγράμματα ως λύσεις και τα αρχεία εξόδου, ένας αγωνιζόμενος θα είναι σε θέση να υποβάλει μια λύση μαζί με ένα αρχείο εισόδου για την εκτέλεση δοκιμής. Το σύστημα εκτέλεσης δοκιμής θα συντάξει (το εκτελέσιμο) και θα εκτελέσει το πρόγραμμα κάτω από Linux, επιβάλλοντας τους περιορισμούς των πόρων για τη συγκεκριμένη διεργασία. Τα πρώτα 100kB παραγόμενης οθόνης εξόδου (συμπεριλαμβανομένου του ρεύματος λαθών error stream), το περιεχόμενο του αρχείου εξόδου, ο χρόνος εκτέλεσης, και οποιαδήποτε εφαρμόσιμα μηνύματα λάθους θα εμφανιστούν. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να έχει το πολύ μια εκτέλεση δοκιμής υπό εξέλιξη στον ίδιο χρόνο. Έως ότου ολοκληρωθεί η εκτέλεση μιας δοκιμής, οι περαιτέρω υποβολές θα εμποδιστούν.

  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΥΣΕΩΣ:Ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει τις λύσεις στον κεντρικό υπολογιστή του διαγωνισμού μέσω ενός φυλλομετρητή ιστοσελίδων (browser). Για τις διεργασίες που απαιτούν τα αρχεία εξόδου ως λύσεις, η υπηρεσία υποβολής θα επικυρώσει το format κάθε αρχείου εξόδου που υποβλήθηκε, δεχόμενη το αρχείο εξόδου για βαθμολόγηση εάν αυτό περάσει. Για τις διεργασίες που απαιτούν προγράμματα ως λύσεις, η υπηρεσία υποβολής θα δεχτεί C/C ++ ή προγράμματα PASCAL, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόγραμμα υφίσταται compilation και υπακούει τα δηλωμένα όρια ως προς το μέγεθος του πηγαίου κώδικα πηγής και χρόνου μετάφρασης (Ακολούθως,) θα τρέξει το πρόγραμμα για έναν μικρό αριθμό απλών περιπτώσεων δοκιμής συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον του ενός από αυτούς, που δίνονται στην περιγραφή της διεργασίας, επιβάλλοντας όμως τους σχετικούς περιορισμούς που αφορούν τον πόρο του χρόνου εκτέλεσης. Εάν η υποβληθείσα (λύση) παράγει τη σωστή έξοδο, τότε αυτή γίνεται αποδεκτή για τη βαθμολόγηση. Σημειώστε ότι η αποδοχή μόνο σημαίνει ότι το compilation ήταν επιτυχές (δεν υπήρξαν λάθη) και το πρόγραμμα έλυσε σωστά τις απλές περιπτώσεις δοκιμής μέσα στους περιορισμούς των πόρων, αλλά τίποτα παραπάνω. Ειδικότερα, δεν σημαίνει ότι το πρόγραμμα θα υπάκουγε τους περιορισμούς των πόρων όταν δίνονταν διαφορετική είσοδος.

  Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν (λύσεις) σε οποιοδήποτε αριθμό και οποιαδήποτε χρονική στιγμή για κάθε διεργασία. Κάθε υποβολή αποδεκτής λύσεως, αντικαθιστά όλες τις προγενέστερες υποβολές για εκείνη τη διεργασία αυτού του διαγωνιζόμενου. Η τελευταία αποδεκτή υποβολή (λύσης) από ένα διαγωνιζόμενο για μία διεργασία βαθμολογείται επίσημα σε μια χωριστή διαδικασία (φάση) και οι διαγωνιζόμενοι δεν θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι ενθαρρύνονται για να υποβάλουν (λύσεις) για τις διεργασίες δεδομένου ότι εφόσον είναι έτοιμοι δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι τα τελευταία λεπτά ενός γύρου διαγωνισμού για να τις υποβάλλουν.

  Βοήθεια:

  Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ρωτήσουν το προσωπικό υποστήριξης για τη βοήθεια οποιαδήποτε στιγμή. Τα μέλη προσωπικού δεν θα απαντήσουν στις ερωτήσεις για τις διεργασίες του διαγωνισμού, αλλά θα παραδώσουν τα έντυπα αιτήματος διευκρίνισης και εκτυπώσει. Η βοήθεια εντοπίζει επίσης τις τουαλέτες και τα σημεία φρεσκαρίσματος, και βοηθά με τα προβλήματα υπολογιστών και δικτύων. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι αγωνιζόμενοι έχουν την άδεια για να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο είναι μέσω της πρόσβασης φυλλομετρητή στον οριζόμενο κεντρικό υπολογιστή (server). Ακόμα και η εκτέλεση μιας εντολής ping είναι αυστηρά απαγορευμένη. Οι διαγωνιζόμενοι δεν πρέπει ποτέ να προσπαθήσουν "fixa-ρουν", να εκσφαλματώσουν ή ακόμα και "να ελέγξουν" τα προβλήματα υπολογιστών ή δικτύων οι ίδιοι. Πρέπει αντ' αυτού να ζητήσουν τη βοήθεια για οποιαδήποτε ζητήματα.

  Τελείωμα ενός κύκλου διαγωνισμού:

  Τρεις προειδοποιήσεις του τέλους ενός κύκλου θα δοθούν με 15 λεπτά, 5 λεπτά, και 1 λεπτό αναμονή. Θα αναγγελθούν προειδοποιήσεις προφορικά και θα γραφεί ο χρόνος που παραμένει σε έναν πίνακα. Το τέλος του κύκλου θα αναγγελθεί προφορικά και θα επισημανθεί με ένα σφύριγμα. Στην ανακοίνωση του τέλους του κύκλου, οι αγωνιζόμενοι πρέπει αμέσως να σταματήσουν και να περιμένουν στα γραφεία τους χωρίς να ενεργοποιήσουν τους υπολογιστές ή να αγγίζουν τίποτα στα γραφεία τους. Μια πρόσθετη ανακοίνωση θα γίνει καθοδηγώντας τους για να αφήσουν τους πίνακές τους και να βγουν από την αίθουσα διαγωνισμού.

  Στο τέλος του πρώτου κύκλου του διαγωνισμού, οποιαδήποτε προηγουμένως υποβληθέντα στοιχεία (αντικείμενα) που ένας αγωνιζόμενος θα επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύκλου διαγωνισμού πρέπει να τεθούν πίσω στην τσάντα και να υποβληθούν εκ νέου στο προσωπικό διαγωνισμού. Όλα τα άλλα στοιχεία πρέπει να ληφθούν από το δωμάτιο διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων των διεργασιών. Αντικείμενα αξίας δεν πρέπει να αφεθούν στο δωμάτιο διαγωνισμού χωρίς την τοποθέτηση τους στην τσάντα και εκ νέου υποβολή τους. Στο τέλος του δεύτερου κύκλου διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αφαιρέσουν όλα τα στοιχεία συμπεριλαμβανομένης της τσάντας τους από το δωμάτιο διαγωνισμού και τίποτα δεν πρέπει να αφεθεί πίσω

  Βαθμολόγηση

  Για τις διεργασίες που απαιτούν προγράμματα για λύσεις, τα υποβληθέντα πηγαία θα επαναδιερμηνευτούν κάτω από Linux, επιβάλλοντας τους περιορισμούς μεγέθους πηγαίων αρχείων και χρόνου διερμηνείας. Το σύστημα βαθμολόγησης θα εκτελέσει έπειτα το συνταχθέν πρόγραμμα κάτω από Linux, επιβάλλοντας τους προσδιοριζόμενους από τη διεργασία περιορισμούς των πόρων χρόνου εκτέλεσης. Τυπικά, θα υπάρξει ένα όριο χρόνου εκτέλεσης CPU, ένα όριο στη συνολική χρήση μνήμης, και ένα όριο 1 ΜΒ στον αριθμό των Bytes που θα γραφτούν στο παραγόμενο αρχείο. Κάθε όριο ισχύει ανεξάρτητα για κάθε περίπτωση δοκιμής. Εάν οποιοδήποτε όριο ξεπερνιέται, κανένας βαθμός δεν θα δοθεί για εκείνη την περίπτωση δοκιμής. Τα πραγματικά όρια θα διευκρινιστούν στα ντοκουμέντα της διεργασίας. Εάν ένα πρόγραμμα υπερβαίνει τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε πόρου του, το πρόγραμμα τερματίζεται και αυτή η περίπτωση δοκιμής είναι χαρακτηρισμένη ως μη σωστή, αδιαφορώντας για οποιαδήποτε παραγόμενη έξοδο.

  Τα προγράμματα που στέλνονται δεν πρέπει να περιέχουν οποιοδήποτε κώδικα Συμβολικής γλώσσας (Assembly) και δεν πρέπει να κάνουν οποιεσδήποτε κλήσεις συστημάτων εκτός των stream αρχείων ανάγνωσης και εγγραφής. Επάνω στη λήξη, τα προγράμματα πρέπει πάντα ρητά να επιστρέψουν την τιμή εξόδου 0. Διαφορετικοί κώδικες εξόδων θα ερμηνευθούν από το βαθμολογικό σύστημα ως ανεπιτυχείς. Οι συναρτήσεις που επιστρέφουν τον διανυθέντα χρόνο προγράμματος θα παρασχεθούν σε όλα τα περιβάλλοντα, Αυτές πρέπει να χρησιμοποιηθούν αντί των σημάτων ή των χρονομέτρων. Τα προγράμματα πρέπει να είναι αυστηρά αιτιοκρατικά, δηλαδή πολλαπλά τρεξίματα με την ίδια είσοδο πρέπει να παραγάγουν την ίδια έξοδο. Οι γεννήτριες τυχαίων αριθμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό τον όρο ότι συμπλέκονται ρητά με τις σταθερές προκειμένου να κατασταθούν τα αποτελέσματα αιτιοκρατικά.

  Τα αποστελλόμενα προγράμματα δεν επιτρέπεται να:

 • Προσπελαύνουν το δίκτυο,

 • Το διαπερνούν,

 • Δημιουργούν αρχεία εκτός από εκείνα που απαιτούνται από τη δήλωση της διεργασίας ,

 • Επιτίθενται, στο σύστημα ασφάλειας ή βαθμολόγησης ,

 • Προσπαθούν να εκτελεσθούν άλλα προγράμματα

 • Αλλάζουν τις άδειες των συστημάτων αρχείων ή

 • Διαβάζουν πληροφορίες του συστήματος αρχείων διαφορετικές από αυτές που δίνονται στη δήλωση της διεργασίας.

 • Όλες οι παραπάνω ενέργειες αντιμετωπίζονται ως εξαπάτηση, και οποιοσδήποτε διαγωνιζόμενος του οποίου πρόγραμμα προσπαθήσει οτιδήποτε από τα παραπάνω, θα αποκλεισθεί αμέσως.

  Μόνο η εργασία που έχει υποβληθεί και έχει γίνει αποδεκτή από το βαθμολογικό σύστημα θα τύχει βαθμολόγησης. Τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης σχεδιάζεται για να είναι διαθέσιμα στις 17:00΄ τις ημέρες διαγωνισμού. Τα έντυπα που συνοψίζουν τη βαθμολόγηση θα διανεμηθούν και άλλες πληροφορίες μπορεί να παρασχεθούν ηλεκτρονικά. Η βαθμολόγηση των εγκλίσεων (ενστάσεων) οφείλει να γίνει στις 20:30΄ την ίδια ημέρα. Τα αποτελέσματα των εγκλίσεων (ενστάσεων) θα παρασχεθούν η επόμενη ημέρα. Σε περίπτωση που ένα λάθος ανακαλύπτεται στη βαθμολόγηση της διεργασίας, κάθε επιτυχής αποστολή εκείνης της διεργασίας θα αναβαθμολογηθεί και θα ξαναυπολογιστεί η συνολική βαθμολογία ανάλογα με το αν αυτή η βαθμολόγηση έχει υπολογιστεί ή όχι. Σημειώστε ότι η αναβαθμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε ένα υψηλότερο ή χαμηλότερο αποτέλεσμα για οποιοδήποτε διαγωνιζόμενο. Εάν υπάρξει αλλαγή από τα αποτελέσματα που έχουν διανεμηθεί μετά από την αναβαθμολόγηση, τα νέα αποτελέσματα θα τυπωθούν και θα διανεμηθούν στη θέση τους.

  Κώδικας δεοντολογίας

  Οποιοσδήποτε αγωνιζόμενος ο οποίος

 • " Παρεμποδίζει τις δραστηριότητες άλλων αγωνιζομένων ,

 • " Βλάπτει τις εγκαταστάσεις του διαγωνισμού ή της αξιολόγησης

 • " Έχει πρόσβαση στο δίκτυο ή οποιοδήποτε άλλο υπολογιστή εκτός από τον δικό του κατά τη διάρκεια ενός κύκλου διαγωνισμού με οποιαδήποτε μέσα εκτός από τον υποδειχθέντα φυλλομετρητή στον εσωτερικό κεντρικό υπολογιστή του διαγωνισμού όπως έχει καθοδηγηθεί ,

 • " Υπονομεύει την ασφάλεια οποιωνδήποτε υπολογιστών (π.χ., που καθιστά οποιοδήποτε υλικό προσιτό στο δίκτυο από τον υπολογιστή του),

 • " Παρεμποδίζει την εκτέλεση του διαγωνισμού από οποιαδήποτε άποψη,

 • " Επικοινωνεί με οποιοδήποτε τρόπο με οποιονδήποτε εκτός από το προσωπικό του διαγωνισμού κατά τη διάρκεια ενός κύκλου του διαγωνισμού (είτε παρέχοντας είτε λαμβάνοντας τις πληροφορίες είτε υλικά,

 • Απόπειρες να γίνουν οποιαδήποτε από τα ανωτέρω θα θεωρηθούν (γενόμενες πράξεις) και αμέσως θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. Επίσης πέρα από τα παραπάνω, οι αναφερθείσες από προαναφερθέντα κατάλογο απαγορευμένες ενέργειες των προγραμμάτων, θα αντιμετωπίζονται επίσης ως εξαπάτηση, και θα έχουν σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του • Η εξαπάτηση θα αντιμετωπιστεί πολύ σοβαρά και οι κανόνες θα επιβληθούν αυστηρά. Οποιοσδήποτε διαγωνιζόμενος εξαπατά με οποιοδήποτε τρόπο, θα αποκλεισθεί αμέσως, κατά την κρίση της επιστημονικής Επιτροπής. Είναι εξαιρετικής σημασίας οι ηγέτες αντιπροσωπείας να μιλούν στους διαγωνιζομένους τους για την εξαπάτηση, καθοδηγώντας και ωθώντας όλους τους διαγωνιζόμενους για να μην εξαπατήσουν, εξηγώντας τους σχετικούς κανόνες και ελέγχοντας ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι τους καταλαβαίνουν πλήρως.

  Στο Αγγλικό κείμενο χρησιμοποιείται ο όρος procedures, ο όρος αυτός στην Ελλάδα χρησιμοποιείται για τις υπολογιστικές διεργασίες. Προφανώς εδώ είναι πιο γενικός και αφορά το έργο που καλούνται να επιτελέσουν οι διαγωνιζόμενοι, τις ασκήσεις (προβλήματα) δηλαδή που πρέπει να επιλύσουν.

  * Οι λέξεις παρατίθενται χωρίς προφανή αντιστοίχηση.