ΠΕΚΑΠ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Μάθημα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Ημερ. και Δ' Εσπερ. Λυκείου
Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον

Παρασκευή 29/1/2010

Αμφιθέατρο Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Οδός Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε (μετρό Εθνική Άμυνα)

 Μόλις Κυκλοφόρησε

το βιβλίο "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον",

ΕΞώφυλλο ΑΕΠΠ

Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Σελ. 224 και τιμή 15,00 €.

Στην έκδοση αυτή, περιλαμβάνονται εννέα (9) εργασίες εκπαιδευτικών και ερευνητών που αναλύουν με θεωρητικό και πρακτικό τρόπο το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του μαθήματος ΑΕΠΠ. Τα άρθρα κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες τέσσερις ενότητες: α) αποτελέσματα ερευνών και μελετών, β) εκπαιδευτικά λογισμικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού, γ) διδακτικό πακέτο και δ) το μέλλον του μαθήματος ΑΕΠΠ και στόχο έχουν τη βελτίωση του μαθήματος, την κοινή αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για μελλοντικές συζητήσεις.

Η συλλογή, επιμέλεια και διάρθρωση αυτού του τόμου, έγινε με γνώμονα α) την πρακτική αξιοποίηση των εργασιών από μάχιμους εκπαιδευτικούς που είτε κάνουν τα πρώτα βήματά τους στη διδασκαλία του μαθήματος, είτε έχουν σημαντική εμπειρία, αλλά θέλουν να εντοπίσουν μικρές λεπτομέρειες που θα βελτιώσουν περαιτέρω τη διδασκαλία τους, β) τη χρήση του από άλλους ερευνητές και γ) τη διδακτική χρήση του σε μαθήματα αλγοριθμικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τρόπος Προμήθειας

Μπορείτε να το αποκτήσετε:

A. Από την έδρα του εκδότη,
Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Στουρνάρη 49Α 3ος όροφος, 106 82, Αθήνα. Τηλ. 210-38.45.594.
καθημερινά, Δευτέρα έως και Παρασκευή, και ώρες 10.00 - 17.00.

B. Με αντικαταβολή,
στέλνοντας e-mail με τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη και Τηλέφωνο) στη διεύθυνση contact@newtech-publications.gr.

Σε περίπτωση που χρειαστείτε τιμολόγιο θα πρέπει να στείλετε τα πλήρη φορολογικά σας στοιχεία (Επωνυμία, Επάγγελμα, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Τηλέφωνο).

Κόστη αποστολής

Το κόστος αποστολής επιβαρύνει τον παραλήπτη. Αυτό κυμαίνεται ως εξής:

1. ΕΛ.ΤΑ.: Για 1 (ένα) Τεμάχιο 4,50 €.
Για κάθε επιπλέον αντίτυπο (στην ίδια αποστολή) προσθέστε 0,30€.

2. ACS Courier: Για 1 - 4 Τεμάχια 15,70 €.

Σε περίπτωση που χρειαστείτε παραπάνω αντίτυπα, το κόστος αποστολής αλλάζει ανάλογα το βάρος.

 Ανακοινώσεις

Η ημερίδα διεξήχθη με επιτυχία υπεράνω κάθε προσδοκίας. Την παρακολούθησαν πάνω από 400 εκπαιδευτικοί. Οι παρουσιάσεις που έγιναν, ήσαν όλες στοχευμένες και κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Όλες οι παρουσιάσεις αναρτήθηκαν ήδη και μπορείτε να τις βρείτε στον πίνακα που ακολουθεί.

Προγραμματίζεται η έκδοση των πρακτικών των εισηγήσεων. Οι ομιλητές έχουν ειδοποιηθεί και αναμένεται η αποστολή της εισήγησης κάθ’ ενός. Η έκδοση των πρακτικών θα γίνει σε περιορισμένα αντίτυπα. Για το λόγο αυτό σε λίγο θα αναρτηθεί ανακοίνωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος προμήθειας αυτών.

Επίσης λόγω του πανελλαδικού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, αποφασίστηκε ήδη η επανάληψη της ημερίδας και στη Θεσσαλονίκη. Ο τόπος και ο χρόνος θα ανακοινωθεί αργότερα.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις εξελίξεις από την ιστοσελίδα αυτή, οι οποίες αναμένεται να είναι σημαντικές.

Η οργανωτική επιτροπή

 Ερωτηματολόγιο για την Ημερίδα

Στο σύνδεσμο http://www.kwiksurveys.com/online-survey.php?surveyID=CINKJ_c0ed5cb9, φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο που αφορά την πραγματοποιηθείσα ημερίδα. Παρακαλούμε, αν θέλετε, συμπληρώστε το.

 Παρουσιάσεις Ημερίδας

 Tίτλος  Συγγραφέας  Αρχείο
Χαιρετισμός Ν. Ιωαννίδη, Προέδρου ΕΠΥ
Το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον: Εμπειρική έρευνα σε εκπαιδευτικούς. Δουκάκης Σ., Κοίλιας Χ., Αδαμόπουλος Ν., Στέργου Σ., Τσιωτάκης Π., Ψαλτίδου Α.
Τα εκπαιδευτικά λογισμικά για το μάθημα ΑΕΠΠ και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία. Εμπειρική μελέτη σε εκπαιδευτικούς. Στέργου Σ., Τσιωτάκης Π., Αδαμόπουλος Ν.
ΓλωσσοΜάθεια: Ένα Ελληνικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού. Νικολαΐδης Σ.
Το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον "Αλγοριθμική" για την Υποστήριξη της Διδασκαλίας της Αλγοριθμικής και του Προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πύρζα Θ., Γεωργόπουλος Ά., Κουμπούρη Θ., Φανίκος Α., Κόμης Β., Πολίτης Π., Τσέλιος Ν.
pseudoglossa.gr - Online διερμηνευτής για την Ψευδογλώσσα του μαθήματος ΑΕΠΠ. Στέργου Σ.
Το διδακτικό πακέτο του μαθήματος ΑΕΠΠ. Ασάφειες και επακόλουθα προβλήματα. Τσιωτάκης Π., Στέργου Σ., Αδαμόπουλος Ν., Ψαλτίδου Α.
Η εκ των υστέρων μελέτη του διδακτικού πακέτου: Παρανοήσεις και επακόλουθα προβλήματα. Ψαλτίδου Α., Δουκάκης Σ.
Το διδακτικό πακέτο του μαθήματος ΑΕΠΠ. Έρευνα ικανοποίησης στους εκπαιδευτικούς. Κοίλιας Χ., Δουκάκης Σ.
Αξιολόγηση των θεμάτων του μαθήματος "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" στις Γενικές Εξετάσεις των ετών 2002-2009 Κανίδης Β.
Συμπεράσματα από τις επιδόσεις των μαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις του μαθήματος "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον". Οικονόμου Γ., Γκίνης Δ.
ΑΕΠΠ: μάθημα αλγοριθμικής ή προγραμματισμού: Εμπειρική έρευνα σε εκπαιδευτικούς. Αδαμόπουλος Ν., Τσιωτάκης Π., Ψαλτίδου Α
Να καταργήσουμε τη ΓΛΩΣΣΑ και να κρατήσουμε μόνο την ψευδογλώσσα. Κοίλιας Χρ.
Προβληματισμοί σχετικά με το μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" Λαδιάς Τ., Μπέλλου Ι.
Η αλγοριθμική φιλοσοφία του μαθήματος ΑΕΠΠ Βραχνός Ε., Γροντάς Π., Ντζιός Κ., Παπαργύρης Γ.
Το μάθημα της ΑΕΠΠ σε πέντε χρόνια από σήμερα. Μαυρομάτης Α.

 Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Π. Καραγεώργος

 Επιτροπή Προγράμματος

Βλάμος Π., Βογιατζής Ι., Γόγουλου Α., Γουλή Ε., Γρηγοριάδου Μ., Δημητρακοπούλου Α., Ιωαννίδης Ν., Κανίδης Ε., Καράκιζα Τσ., Κοίλιας Χ., Κόμης Β., Λαδιάς Α., Μανωλόπουλος Ι., Μόρμορης Ε., Μπελεσιώτης Β., Παπαδόπουλος Γ., Παπασπύρου Ν., Πολίτης Π., Φεσάκης Γ., Χατζόπουλος Μ.

 Στόχοι Ημερίδας

 Πρώτα Στατιστικά

 Πρόγραμμα Ημερίδας

 Έγκριση Σεμιναρίου

 

 

  Επικοινωνία

Μπορείτε προς το παρόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας e-mail στο aepp_29Ian10@epy.gr.

 ΧΟΡΗΓΟΙ


ΕΠΑΦΟΣΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ConceptumΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ